Embedding Prezis

Embedding Prezis from Stephen Pottage on Vimeo.

How to embed a Prezi onto your website.